Wesprzyj projekty w pobliżu Ciebie
Łódź Klub Szczęścia w Kairze Niepełnosprawni potrzebują naszej pomocy. Klub Szczęścia pracujący dla nich w dzielnicy Szubra w Kairze potrzebuje środków na dobudowanie i wyposażenie części przeznaczonej na kuchnię. Pomóż! 155 pln zebrano 0% osiągnięto 3 wpłat
z potrzebnych (etap lub całość) 25 000 PLN
ZBIÓRKA ZAKOŃCZONA - DZIĘKUJEMY!
Data końca zbiórki to 22.02.2018.

Opis

Niepełnosprawni potrzebują pomocy.

Parafia św. Marka w kairskiej dzielnicy Szubra znana jest wielu członkom i sympatykom „Domu Wschodniego”. Prowadzą ją księża ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Od kilku lat, a dokładnie od roku 2013, kiedy to podczas pobytu w objętym rewolucją Kairze ks. Przemysław Szewczyk znalazł w tej parafii serdeczną gościnę, współpracujemy ze sobą wspierając się nawzajem i uczestnicząc w różnych projektach. Dzięki tej współpracy nieoczekiwanie powstało w Kairze miejsce, które dla wielu z nas, odwiedzających na dłużej lub krócej to gigantyczne miasto, jest domem.

Przy parafii św. Marka działa „Club du Bonheur”, czyli „Klub Szczęścia”: ośrodek dziennego pobytu dla niepełnosprawnych w różnym wieku. Przebywa tam ok. 40 niepełnosprawnych zarówno fizycznie jak i umysłowo. Dwa lata temu „Dom Wschodni” prowadził duży projekt wsparcia ośrodka poprzez zbieranie pieniędzy na zakup nowego autobusu dowożącego niepełnosprawnych do parafii na Szubrze. Projekt został zakończony sukcesem, autobus został kupiony i do dzisiaj jeździ ulicami Kairu przywożąc niepełnosprawnych do Klubu Szczęścia i odwożąc pod koniec dnia do domów. Obecnie rozpoczynamy kolejny projekt dotyczący Klubu Szczęścia i szkoły, która tam funkcjonuje.

W lipcu przebywało w parafii dwóch polskich studentów, którzy w ramach stażu zorganizowanego przez „Dom Wschodni” zapoznali się z sytuacją szkoły i postanowili zebrać pieniądze na jej gruntowny remont, a nawet rozbudowę. Klub Szczęścia potrzebuje środków na dobudowanie i wyposażenie części przeznaczonej na kuchnię.

W ramach wsparcia Klubu Szczęścia w dniach od 28 listopada do 4 grudnia organizujemy w Kairze warsztaty dla nauczycieli. Alina Goska oraz panie Aleksandra Lewandowska i Elżbieta Rokita – obie z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia warsztatów – udadzą się do parafii św. Marka na Szubrze. Nauczyciele z Polski podzielą się swoim doświadczeniem z nauczycielami w Kairze, dzięki czemu wspólnymi siłami postaramy się poprawić los ludzi niepełnosprawnych, którzy przy tamtejszej parafii znaleźli swój dom. Dla wielu z nich chwile spędzane w parafii są jednymi z niewielu naprawdę szczęśliwych chwil w ich życiu.

Reasumując: jak zwykle w „Domu Wschodnim” chcemy budować mosty między ludźmi oraz tworzyć przestrzenie spotkania i wzajemnego poznania. Także tym razem chcemy podzielić się zarówno naszym bogactwem i zgromadzić środki na budowę i wyposażenie kuchni dla Klubu Szczęścia, jak i doświadczeniem. 

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Zbiórka została zakończona.

Dziękujemy!

Zobacz również